Arendal Sound er produsent av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. Ta kontakt med oss om du skal kaste ditt EE-avfall da dette kan bestå av giftige avfallsstoffer som skader naturen om den ikke blir behandlet riktig. Arendal Sound er medlem av Elretur der vi finansielt støtter opp om deres returhåndteringer og gjenbruk.

Vi informerer om at du må ikke kaste EE-avfall sammen med vanlig avfall, ta kontakt med en forhandler eller kommunal returstasjon for håndtering av EE-avfallet. Arendal Sound benytter seg av Elreturs landsdekkende stasjoner slik at du kan innlevere ditt EE-avfall på en av disse stasjonene. 

Arendal Sound tar EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale og vi tar også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet.

Arendal Sound sørger for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Arendal Sound oppbevarer mottatt EE-avfall til det blir hentet av.

Har du en Arendal Sound historie å dele?

Sjekk ut vår Ambassadørside page

Meld deg på vårt nyhetsbrev!